Ochrana údajov

Ochrana údajov

Spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a  Samuel Consulting Group, s.r.o. sa tešia z vašej návštevy na svojej webovej stránke, ako aj z vášho záujmu o naše spoločnosti a naše produkty činnosti. Aj preto si veľmi ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našim spoločnostiam. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy. Radi by sme zdôraznili, že s údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali váš súhlas. Vaše osobné údaje nebudeme v žiadnom prípade poskytovať tretím osobám bez vášho výslovného súhlasu. Je možné, že dôveryhodným tretím stranám poskytneme štatistiky o našich zákazníkoch a tiež informácie obsiahnuté na našej webovej lokalite. Tieto údaje však upravíme takým spôsobom, že nebude možné identifikovať jednotlivé osoby. Dôvernosť vašich osobných údajov tak bude prísne zachovaná. Prevádzkovateľ internetového portálu estar.sk (dostupný aj pomocou adresy estars.sk) - spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., ako aj zhotoviteľ internetového portálu estar.sk a estars.sk - spoločnosť  Samuel Consulting Group, s.r.o. sa nezaoberajú aktívnym získavaním osobných údajov osôb, ktoré navštívia jej webovú lokalitu. Vaše osobné údaje preto získame len vtedy, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad prostredníctvom e-mailu.

Vecné údaje

Vecné informácie a údaje, napríklad presný čas pripojenia k našej webovej lokalite a typ použitého webového prehľadávača, sú zhromažďované prostredníctvom bežných, plne automatizovaných pracovných procesov, ktoré sú súčasťou internetových služieb spoločností Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a  Samuel Consulting Group, s.r.o. .Tieto informácie používame na štatistické účely a na sledovanie aktivít realizovaných na našej webovej lokalite, s cieľom zvýšiť úžitkovú hodnotu, ktorú vám ponúkame.

Použitie osobných údajov, účelová väzba

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a  Samuel Consulting Group, s.r.o.  použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných národných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany zaviazaní k diskrétnosti.